خودآموز فارسی اول دبستان

 

 

نرم افزار خودآموز فارسی اول ابتدایی

شامل:

-فیلم آموزش کامل هر درس مطابق با آخرین ویرایش کتاب درسی

-طرح پرسش در انتهای هر درس

-جایزه؛پخش یک انیمشن به عنوان تشویق برای هر درس

-املای صوتی در انتهای هر درس برای تمرین و یادگیری بهتر دانش آموزان

-ارائه یک صفحه کاربرگ (تمرین) برای هر هفته تا دانش آموزان کاملا به درس مسلط شوند

-تدریس توسط آموزگار با سابقه پایه اول ابتدایی،سرکار خانم احسانی

+98 992 820 4902

@hamanmedia_operator

support@hamanp.ir